in

COVID-19: The Big ResetSinds of COVID-19 pandemic of wereld bederft is het vooral het breken met de waarheid dat tot het nieuwe normaal lijkt te behoren. Wie probeert om de processen van de maatregelen te volgen moet ophouden met coherent denken. Zo ook in het boek over de mogelijk komende Great Reset carries Klaus Schwab, from the organizer van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum Davos. From bijeenkomst in 2021 zal als thema hebben The Great Reset. COVID-19: The Great Reset carries Klaus Schwab, Thierry Malleret: # COVID19 # COVID19Pandemic #TheGreatReset Mieke Mosmuller is arts, schrijfster in filosofe. Zij schrijft on actualiteiten die raken aan haar filosofisch-spirituele ontwikkelingsweg die zij startte in 1983. Blog of Mieke Mosmuller: Facebook: Uitgeverij Occident: Tekstboek over het leren denken :.
#COVID19 #Big #Reset

Was Jesus Really Born in Bethlehem? The Gospels do not agree.

Avec les vaccins, voici trois voies que ce cauchemar du coronavirus pourrait emprunter